img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.223.39.67
ระเบียบ / ประกาศ กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ
เอกสาร อ่าน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)2557
admin 20 กันยายน 2562
347
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
admin 20 กันยายน 2562
330
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560
admin 20 กันยายน 2562
386
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.2552
admin 20 กันยายน 2562
349
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินกองทุน วิธีการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2557
admin 20 กันยายน 2562
318
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินกองทุน วิธีการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
admin 20 กันยายน 2562
322