img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 18.206.92.240
ระเบียบ / ประกาศ กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ
เอกสาร อ่าน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)2557
admin 20 กันยายน 2562
222
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
admin 20 กันยายน 2562
209
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560
admin 20 กันยายน 2562
234
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.2552
admin 20 กันยายน 2562
220
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินกองทุน วิธีการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2557
admin 20 กันยายน 2562
203
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินกองทุน วิธีการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2558
admin 20 กันยายน 2562
206