img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 34.239.147.7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ
รายละเอียด : วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.-16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษา และเวลา13.00 น.เป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง นางสุรีวรรณ เขตเจริญ นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ เป็นวิทยากรตามกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ชำนาญการ