img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
 • แฟนเพจ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
 • ผู้เข้าชมปีนี้
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • IP :: 18.206.92.240
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS โดยมีนางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม โดยการจัดการประชุมชี้แจงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดยเลือกบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกับหมวดรายจ่าย และเพื่อลดข้อผิดพลาดในการตีกลับของการจัดทำฎีกา
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS