img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.192.254.173
โครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนางสุรีวรรณ เขตเจริญ หัวหน้าหน่วยงานคลัง และนางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรม
โครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี โครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี โครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี โครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี