img-responsive

หน่วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


เว็บที่เกี่ยวข้อง
  • แฟนเพจ
  • กรมบัญชีกลาง
  • กระทรวงการคลัง
  • สำนักงานประกันสังคม
สถิติผู้เข้าชม
  • ผู้เข้าชมวันนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  • ผู้เข้าชมปีนี้
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  • IP :: 44.223.39.67
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนางสุรีวรรณ เขตเจริญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลัง นางสาววนิดา ดิษฐวัฒน์ นางสาววันเพ็ญ โสภาธร นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566